(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Thư của nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
Author: Quản trị Updated: 18/12/2008 Views: 452

Trích trong ấn phẩm Thống kê Đà Nẵng - 30 năm một chặng đường

THƯ CỦA ĐỒNG CHÍ: HOÀNG TUẤN ANH

 

Cùng với sự phát triển không ngừng của thành phố Đà Nẵng, trong suốt ba mươi năm qua, cán bộ nhân viên ngành Thống kê đã vững bước đi lên, thực hiện nhiệm vụ vẻ vang và cũng hết sức nặng nề là tổng hợp, phân tích, cung cấp thông tin cho việc lãnh đạo điều hành toàn bộ nền kinh tế - xã hội. Nhiều người làm công tác Thống kê đã không ngại khó, ngại khổ, thậm chí hy sinh cả tính mạng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương, đất nước. Đó là truyền thống đáng quý, cần phát huy cho hôm nay và mai sau.

Do vậy, lãnh đạo thành phố hết sức hoan nghênh sự cố gắng của Cục Thống kê, cùng sự trợ giúp của Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong việc biên soạn lịch sử Thống kê Đà Nẵng- Những chặng đường xây dựng & phát triển. Ơ mặt nào đó, dù có những hạn chế, nhưng công trình này đã nêu được thành quả chung của ngành và của địa phương. Trong lịch sử của Đà Nẵng, hẳn không thể thiếu những chặng đường xây dựng và phát triển của các ngành, mà Thống kê là một khoa học quan trọng và chính xác - như Lê nin đã từng nói.

Lịch sử của Đà Nẵng sẽ không dừng với danh nghĩa là đô thị loại một của Việt Nam. Rồi đây, với khát vọng mở rộng và phát triển hơn nữa, Đà Nẵng sẽ là thành phố động lực của miền Trung, của đất nước, của khu vực - quốc tế. Bởi vậy cho nên, ôn cố là việc nên làm nhưng là để tri tân, để tiếp tục phát triển, để lịch sử sẽ mãi như là dòng sông chảy về biển lớn của nhân loại. Cho nên, tôi mong anh chị em làm công tác Thống kê, từ những chặng đường vinh quang trong quá khứ sẽ tiếp nối được truyền thống, phát huy lòng nhiệt thành và lao động sáng tạo để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng ngành, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng tươi đẹp...

 

Hoàng Tuấn Anh

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

 

Category:

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn