(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Thực hiện ký số, gửi nhận và xử lý văn bản trên hệ thống quản lý văn bản

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 1357/TCTK-VPTC Người ký Nguyễn Bích Lâm
Ngày ban hành 30/10/2019 Ngày xuất bản 30/10/2019
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Chữ ký số Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Tổng Cục Thống kê Cơ quan ban hành Tổng Cục Thống kê
Nội dung Thực hiện ký số, gửi nhận và xử lý văn bản trên hệ thống quản lý văn bản
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 1357 - CV hethongquanlyvanban.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết đinh 1486/QĐ-TCTK ngày 11/10/2019 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong văn bản điện tử của Tổng cục Thống kê

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn