(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Tài liệu ISO 9001:2008

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu ISO 9001:2008 Người ký Lê Đức Tráng
Ngày ban hành 10/12/2015 Ngày xuất bản 10/12/2015
Ngày hiệu lực 10/12/2015 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Nghiệp vụ chuyên môn Loại văn bản Thông tư liên tịch
Cấp ban hành Địa phương Cơ quan ban hành Cục Thống kê
Nội dung

ISO 9001:2008

01. Sổ tay chất lượng

02. Quy trình chung

03. Quy trình chuyên môn

- Phòng Tổ chức Hành chính

- Phòng Thống kê Tổng hợp

- Phòng Thống kê Công Nghiệp - Xây dựng

- Phòng Thống kê Nông nghiệp

- Phòng Thống kê Thương Mại

- Phòng Thống kê Dân số Văn xã

- Phòng Thanh Tra Thống kê

Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: qd 80 iso 90012008.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Thống kê
  2. Quyết định ban hành QUy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý công việc của Tổng cục Thống kê
  3. Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của Tổng cục Thống kê
  4. Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công
  5. Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động Thống kê

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn