(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Quyết định Áp dụng phần mềm quản lý cuộc họp của Tổng cục Thống kê

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 1198/QĐ-TCTK Người ký Nguyễn Thị Hương
Ngày ban hành 27/12/2021 Ngày xuất bản 27/12/2021
Ngày hiệu lực 27/12/2021 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Khác Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Tổng Cục Thống kê Cơ quan ban hành Tổng Cục Thống kê
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: Quyet dinh ap dung chinh thuc phan mem quan ly cuoc hop.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng
  2. V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
  3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  4. Thông báo mã số tên đơn vị hành chính mới

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn