(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ


Phòng Thống kê Xã hội
 

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn