(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Hội nghị Báo cáo chuyên đề "Tình hình thời sự trong nước, quốc tế trong thời gian gần đây" 05/04/2023

THÔNG BÁO Về thời gian, địa diểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 17/01/2023

Ngày 17 tháng 01 năm 2023, Tổng cục Thống kê có Công văn số 07/TB-HĐTDCC về thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức TCTK

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy 13/12/2022

Ngành Thống kê quyết tâm chuyển đổi số 20/10/2022

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 09/08/2022

Ứng dụng công nghệ trong điều tra thống kê xử lý dữ liệu nhanh, chính xác 07/07/2022

THÔNG BÁO điều chỉnh tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 06/07/2022

Lễ công bố Quyết định công tác cán bộ 24/06/2022

Tuyên truyền văn bản trong và ngoài ngành 22/06/2022

THÔNG BÁO tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 10/06/2022

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn