(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Bắc 07/03/2023

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 03/03/2023

Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 07/02/2023

Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 01 năm 2023 30/01/2023

THÔNG BÁO Về thời gian, địa diểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê 17/01/2023

Ngày 17 tháng 01 năm 2023, Tổng cục Thống kê có Công văn số 07/TB-HĐTDCC về thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức TCTK

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2022 30/12/2022

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 11 và 11 tháng năm 2022 29/12/2022

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2023 07/12/2022

Hội nghị cán bộ công chức năm 2022 02/12/2022

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 10 và 10 tháng năm 2022 29/10/2022

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn