(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2023 29/09/2023

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng tám và 8 tháng năm 2023 29/08/2023

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 7 và 7 tháng năm 2023 29/07/2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 30/06/2023

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng Quý II và 6 tháng đầu năm 2023 30/06/2023

Tinh hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng năm và 5 tháng đầu năm 2023 29/05/2023

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023 29/04/2023

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng ba và quý I năm 2023 29/03/2023

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÁNG HAI VÀ 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 28/02/2023

Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 01 năm 2023 30/01/2023

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn