(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Quyết đinh 1486/QĐ-TCTK ngày 11/10/2019 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong văn bản điện tử của Tổng cục Thống kê

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 1486/QĐ-TCTK Người ký Nguyễn Bích Lâm
Ngày ban hành 11/10/2019 Ngày xuất bản 11/10/2019
Ngày hiệu lực 11/10/2019 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Chữ ký số Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Tổng Cục Thống kê Cơ quan ban hành Tổng Cục Thống kê
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: VB 184 (1).PDF
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Thực hiện ký số, gửi nhận và xử lý văn bản trên hệ thống quản lý văn bản

 

 

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn