(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 1007/QĐ-TCTK Người ký Nguyễn Thị Hương
Ngày ban hành 20/05/2020 Ngày xuất bản 01/06/2020
Ngày hiệu lực 20/05/2020 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức Cán bộ Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Tổng Cục Thống kê Cơ quan ban hành Tổng Cục Thống kê
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: QD 1007-TCCB.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định về việc thành lập Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng
  2. Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  3. Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn