(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Quyết định Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Thống kê

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 959/QĐ-TCTK Người ký Nguyễn Thị Hương
Ngày ban hành 14/09/2021 Ngày xuất bản 14/09/2021
Ngày hiệu lực 14/09/2021 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Tổng Cục Thống kê Cơ quan ban hành Tổng Cục Thống kê
Nội dung Phụ lục ban hành kèm theo
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 1.Quy che TDKT Nganh -Final.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định thành lập hội đồng sáng kiến Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng
  2. Quyết định số 1233/QĐ-TCTK ngày 08/08/2019 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng ngành Thống kê

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn