(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Thống kê

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 648/QĐ-TCTK Người ký Nguyễn Thị Hương
Ngày ban hành 16/06/2022 Ngày xuất bản 22/06/2022
Ngày hiệu lực 16/06/2022 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Nghiệp vụ chuyên môn Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Tổng Cục Thống kê Cơ quan ban hành Tổng Cục Thống kê
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: QD 648 KHTC.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định ban hành QUy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý công việc của Tổng cục Thống kê
  2. Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của Tổng cục Thống kê
  3. Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công
  4. Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động Thống kê

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn