(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
59 kết quả được tìm thấy
959/QĐ-TCTK
Ngày ban hành: 14/09/2021
Ngày hiệu lực: 14/09/2021
623/CTK-TCHC
Ngày ban hành: 04/12/2020
Ngày hiệu lực:
350/TCTK-PPCĐ
Ngày ban hành: 18/03/2020
Ngày hiệu lực: 18/03/2020
160/CTK-TCHC
Ngày ban hành: 13/06/2019
Ngày hiệu lực:
ISO 9001:2008
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 10/12/2015
763/QĐ-TCTK
Ngày ban hành: 30/06/2015
Ngày hiệu lực: 30/06/2015
89/2015/QH13
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn