(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Từ khóa:

Hiển thị 834 Kết quả

Câu chuyện chuyển đổi số 2021

Cuốn sách này giới thiệu những câu chuyện về chuyển đổi số của Việt Nam, bao gồm các câu chuyện thành công được thực tiễn kiểm chứng là hiệu quả có thể tham khảo nhân rộng và các câu chuyện sưu tầm...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 28/09/2023 Chuyên mục: Chuyển đổi số và công tác thống kê Tin tức khác (...) Tags:
Cẩm nang chuyển đổi số

Cuốn cẩm nang Chuyển đổi số được xây dựng trên cơ sở các bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thực tiễn của những người đã từng trăn trở, đã trực tiếp tham gia hoạch định cơ chế,...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 28/09/2023 Chuyên mục: Tin tức khác (...) Chuyển đổi số và công tác thống kê Tags:
Biểu mẫu Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của UBND thành phố Đà Nẵng

Biểu mẫu hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 27/09/2023 Chuyên mục: Hệ Thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, Huyện, Xã Chiến lược, quy hoạch, định hướng phát triển Tin mới Tin tức sự kiện Tags: Htcttk
Hội nghị tập huấn điều tra chi tiêu khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 313/QĐ-TCTK ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam;

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 21/09/2023 Chuyên mục: Điều tra chi tiêu khách du lịch Chuyển đổi số và công tác thống kê Hoạt động Thống kê cơ sở Tin mới Tin tức sự kiện Tags:
Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống...

Ngày 21 tháng 9 năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2053/QĐ-UBND về Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 21/09/2023 Chuyên mục: Hệ Thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, Huyện, Xã Hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia Hoạt động Thống kê cơ sở Tin tức sự kiện Tags:
Hội nghị tập huấn Điều tra Người Khuyết tật năm 2023

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 29/08/2023 Chuyên mục: Tin tức sự kiện Tags:
Xét duyệt đề tài sáng kiến năm 2023

Năm 2023, số lượng đề tài sáng kiến cấp cơ sở đăng ký nhiều hơn các năm và đề tài liên quan đến ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thống kê được các tác giả quan tâm nhiều...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 28/08/2023 Chuyên mục: Chuyển đổi số và công tác thống kê Hoạt động Thống kê cơ sở Tin tức khác (...) Tin mới Tin tức sự kiện Tags:
Công văn của UBND thành phố Đà Nẵng Về việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp...

Thực hiện ý kiến của Bộ kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 589/BKĐT-TCTK về việc hướng dẫn ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện,...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 31/07/2023 Chuyên mục: Hệ Thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, Huyện, Xã Hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia Thông tin quản lý, chỉ Đạo, Điều hành Tin tức sự kiện Tags: Htcttk
Hội nghị tập huấn Điều tra Doanh nghiệp năm 2023 và Điều tra Biến động dân số, Kế hoạch hóa gia đình ngày 01/4/2023

Thực hiện Quyết định số 270/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023 và Quyết định số 276/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 3 năm 2023 của...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 24/03/2023 Chuyên mục: Tin tức sự kiện Tags:
Công văn của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Quyết định số 05-2023-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phí về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê

Ngày 02 tháng 03 năm 2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Công văn Giao Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện Quyết định...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 03/03/2023 Chuyên mục: Tin tức sự kiện Hoạt động Thống kê cơ sở Chiến lược, quy hoạch, định hướng phát triển Hệ Thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, Huyện, Xã Tags:
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Ngày 24 tháng 2 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg về Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 26/02/2023 Chuyên mục: Hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia Chiến lược, quy hoạch, định hướng phát triển Văn bản pháp lý Tin tức sự kiện Tags: Htcttk
THÔNG BÁO Về thời gian, địa diểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê

Ngày 17 tháng 01 năm 2023, Tổng cục Thống kê có Công văn số 07/TB-HĐTDCC về thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức TCTK

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 17/01/2023 Chuyên mục: Tin tức khác (...) Tin mới Tin tức sự kiện Tags:
Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2022

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 30/12/2022 Chuyên mục: Thông Tin KT-XH Đà Nẵng Tin mới Tags:
Sinh hoạt chuyên đề trong Chi bộ Cục Thống kê

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 28/10/2022 Chuyên mục: Đảng - Chi bộ Tin tức sự kiện Tags:
Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 9-2022

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 29/09/2022 Chuyên mục: Thông Tin KT-XH Đà Nẵng Tags:
Hội nghị tập huấn Điều tra cá thể 01/10/2022

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 22/09/2022 Chuyên mục: Tin tức sự kiện Tags:
Phê duyệt Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và triển khai Ngày Chuyển đổi số Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 1572/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 15/09/2022 Chuyên mục: Thông tin quản lý, chỉ Đạo, Điều hành Văn bản pháp lý Chuyển đổi số và công tác thống kê Tin tức sự kiện Tags: Chuyển đổi số;
Quyết định về ngày chuyển đổi số của Bộ kế hoạch và đầu tư

Ngày 13 tháng 09 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1533/QĐ-BKHĐT về ngày chuyển đổi số Bộ kế hoạch và đầu tư

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 13/09/2022 Chuyên mục: Tin tức sự kiện Tin mới Hoạt động Thống kê cơ sở Chuyển đổi số và công tác thống kê Tags:
QĐ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Đà...

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày...

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 15/08/2022 Chuyên mục: Chiến lược, quy hoạch, định hướng phát triển Tin mới Tin tức sự kiện Tags:
Gặp mặt tri ân nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2022

Phiên bản: 1 Ngày đăng tin: 27/07/2022 Chuyên mục: Tags:

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Video Video

Liên kết web Liên kết web

Vui lòng cấu hình chọn 1 chủ đề liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 8 8 4 3 7
Hôm nay: 1.048
Hôm qua: 2.776
Tuần này: 5.216
Tháng này: 6.008
Tổng cộng: 1.788.437

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn