(Từ ngày:  Đến ngày:  )
Thứ
Ngày
Nội dung
Đơn vị chuẩn bị
Người chủ trì
2 28 14 giờ 00: Tập huấn hướng dẫn ghi phiếu điều tra thông tin cho kế toán doanh nghiệp Phòng Thương Mại Trần Thị Lệ Trinh
3 29 Họp tại Ủy Ban Kiểm tra   Trần Thị Lệ Trinh
4 30      
5 31 Đi công tác tại Quảng Nam Ban Lãnh đạo + một số cán bộ thuộc Cục  
6 1 Trao quà cho các cháu con em cán bộ Cục nhân ngày Quốc tế thiếu nhi Đoàn thanh niên - Công đoàn cơ quan  
7 2      
CN 3