(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM QUÝ 2 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 19/06/2018

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 5 năm 2018 29/05/2018

(Trích từ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 5 năm 2018)

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng - Tháng 4 năm 2018 08/05/2018

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 3, quý I năm 2018 30/03/2018

Trích báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 3, quý I năm 2018

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2018 của Cục Thống kê Đà Nẵng 11/12/2017

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 7 năm 2017 01/08/2017

(Nguồn: Trích báo cáo Kinh tế - xã hội tháng 7 Cục Thống kê Đà Nẵng)

Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 5 năm 2017 05/06/2017

Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2017 của Cục Thống Kê Đà Nẵng

Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 4 năm 2017 05/06/2017

Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội tháng 4 năm 2017 của Cục Thống Kê Đà Nẵng

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng Quý I năm 2017 17/04/2017

(Trích Báo cáo KTXH tháng 3-2017 Cục Thống kê Đà Nẵng)

Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 2 năm 2017 24/02/2017

(Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội tháng 2 năm 2017 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn