(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thống kê lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2019-2024 10/09/2019

Sáng ngày 10/9/2019, Ban Chấp hành Công đoàn CĐCS Cục Thống kê Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 và quyết định phư...

76.000 doanh nghiệp được bổ sung vào quy mô GDP 29/08/2019

Tổng cục Thống kê cho biết, 76.000 doanh nghiệp đã được bổ sung trong lần đánh giá lại quy mô GDP lần này.

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019 29/08/2019

(Nguồn: báo cáo kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng)

Tổng cục Thống kê: 'Không dùng cách tính mới khi đánh giá lại GDP' 28/08/2019

Ông Nguyễn Bích Lâm khẳng định, việc tính lại GDP để có bức tranh thực nền kinh tế, không nhằm tăng GDP, giảm trần nợ công.

Chưa tính kinh tế ngầm khi đánh giá lại quy mô GDP 22/08/2019

Đánh giá lại quy mô GDP lần này được thực hiện toàn diện hơn, tuy nhiên Tổng cục Thống kê chỉ xem xét, rà soát các hoạt động kinh tế thuộc phạm vi sản xuất theo quy định của Việt Nam, không đề cập tớ...

Đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) 20/08/2019

Tổng cục thống kê thực hiện đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước, đây là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng trong hệ thống tài khoản quốc gia

Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển công chức năm 2019 01/08/2019

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 29/07/2019

Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác và chia sẻ thông tin thống kê giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 26/07/2019

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 TỔNG CỤC THỐNG KÊ 12/07/2019

 

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn