(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 5 và năm tháng đầu năm 2021 29/05/2021

Tình hình kinh tễ xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 thành phố Đà Nẵng 29/04/2021

Tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý I năm 2021 thành phố Đà Nẵng 29/03/2021

Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 2 -2021 28/02/2021

Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021 23/02/2021

Tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2021 thành phố Đà Nẵng 28/01/2021

Nguồn: Báo cáo kinh tế xã hội tháng 1 năm 2021 Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Tình hình kinh tế xã hội Quý IV và năm 2020 thành phố Đà Nẵng 29/12/2020

Số liệu thống kê kinh tế xã hội năm 2020 thành phố Đà Nẵng [Infographic] 29/12/2020

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2020 29/12/2020

Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2020 29/11/2020

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn