(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021 TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021

Điều tra doanh nghiệp Điều tra doanh nghiệp

TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Kế hoạch - Phương hướng công tác Thống kê Kế hoạch - Phương hướng công tác Thống kê

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2020 NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2020

INFOGRAPHIC KTXH THÁNG 9 INFOGRAPHIC KTXH THÁNG 9

biểu đồ biểu đồLiên kết web Liên kết web

TUYÊN TRUYỀN TUYÊN TRUYỀN

Các clip Các clip

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn

0 2 4 0 9 9 3 0
Hôm nay: 464
Hôm qua: 2.866
Tuần này: 5.856
Tháng này: 14.164
Tổng cộng: 2.409.930