(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

biểu đồ biểu đồTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021 TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021

Điều tra doanh nghiệp Điều tra doanh nghiệp

Kế hoạch - Phương hướng công tác Thống kê Kế hoạch - Phương hướng công tác Thống kê

TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2020 NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2020

KTXH TP ĐÀ NẴNG (2-2022) KTXH TP ĐÀ NẴNG (2-2022)

VIDEO - CLIP VIDEO - CLIP

Liên kết web Liên kết web

TUYÊN TRUYỀN TUYÊN TRUYỀN

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn

0 2 6 9 4 9 3 1
Hôm nay: 416
Hôm qua: 602
Tuần này: 1.018
Tháng này: 4.726
Tổng cộng: 2.694.931