(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

biểu đồ biểu đồTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021 TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021

Điều tra doanh nghiệp Điều tra doanh nghiệp

Kế hoạch - Phương hướng công tác Thống kê Kế hoạch - Phương hướng công tác Thống kê

TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2020 NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2020

KTXH TP ĐÀ NẴNG (2-2022) KTXH TP ĐÀ NẴNG (2-2022)

VIDEO - CLIP VIDEO - CLIP

Liên kết web Liên kết web

TUYÊN TRUYỀN TUYÊN TRUYỀN

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn

0 2 5 2 3 9 3 9
Hôm nay: 304
Hôm qua: 639
Tuần này: 1.478
Tháng này: 9.684
Tổng cộng: 2.523.939