(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

INFOGRAPHIC - KTXH 12 tháng - 2022 INFOGRAPHIC - KTXH 12 tháng - 2022

TIN TỨC VIDEO - CLIP TIN TỨC VIDEO - CLIP

biểu đồ biểu đồINFO NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2021 INFO NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2021

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021 TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2021

Điều tra doanh nghiệp Điều tra doanh nghiệp

Kế hoạch - Phương hướng công tác Thống kê Kế hoạch - Phương hướng công tác Thống kê

TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

VIDEO - CLIP VIDEO - CLIP

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn

0 2 6 8 9 5 1 3
Hôm nay: 435
Hôm qua: 516
Tuần này: 435
Tháng này: 16.267
Tổng cộng: 2.689.513