(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Năm 2018 29/12/2018

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 11 và 11 tháng năm 2018 29/11/2018

Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018 thành phố Đà Nẵng 29/10/2018

(Trích báo cáo kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018 thành phố Đà Nẵng)

TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM QUÝ 2 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 19/06/2018

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 3, quý I năm 2018 30/03/2018

Trích báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 3, quý I năm 2018

 

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn