(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

LỊCH CƠ QUAN TUẦN 10 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h45 Họp UBND thành phố (đề án Quy hoạch TP) A Vũ 24 Trần Phú A Tư
13h30 Họp tại UBND thành phố (đề án Quy hoạch TP) A Vũ + Liên 24 Trần phú A Tư

7h30 Họp UBND TP (đề án Quy hoạch TP) A Vũ + Liên

7h30 Làm việc tại CCTK Sơn Trà về LĐVL A Trung CCTK Sơn Trà

8h00 Làm việc tại Ngũ Hành Sơn (Hòa Hải) C Trinh NHS
9h00 Làm việc tại Cẩm Lệ (gửi thông báo KL của Hiếu) a Trung B. Hải + Huân Đoàn Ngọc Nhạc - Cẩm Lệ A Tra

8h00 Tập huấn điều tra DN A Vũ Tổ Thường trực (TM +CN) Chi cục (tất cả) Hội trường Cục TCHC CN TM
13h30 Tập huấn điều tra DN A Vũ '' '' ''
13h30 Họp tại UBND TP(đề án Quy hoạch TP) A Vũ + Liên 24 Trần Phí a Tư


Lịch công tác khác

Lịch cơ quan tuần 40 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 39 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 38 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 37 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 36 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 35 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 34 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 33 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 32 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 31 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 30 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 29 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 28 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 27 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 26 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 25 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 24 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 23 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 22 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 21 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 20 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 19 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 18 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 17 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 16 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 15 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 14 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 13 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 12 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 11 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 10 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 9 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 8 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 7 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 6 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 5 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 4 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 3 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 2 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 1 năm 2023 Lịch cơ quan tuần 53 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 52 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 51 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 50 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 49 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 48 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 47 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 46 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 45 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 44 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 43 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 42 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 41 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 40 năm 2022 Lịch cơ quan tuần 9 năm 2020 Lịch cơ quan tuần 8 năm 2020 Lịch cơ quan tuần 7 năm 2020 Lịch cơ quan tuần 6 năm 2020 Lịch cơ quan tuần 5 năm 2020 Lịch cơ quan tuần 4 năm 2020 Lịch cơ quan tuần 3 năm 2020 Lịch cơ quan tuần 2 năm 2020 Lịch cơ quan tuần 1 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 52 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 51 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 50 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 49 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 48 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 47 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 46 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 45 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 44 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 43 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 42 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 41 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 40 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 39 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 38 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 37 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 36 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 35 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 34 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 33 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 32 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 31 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 30 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 29 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 28 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 27 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 26 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 25 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 24 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 23 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 22 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 21 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 20 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 19 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 18 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 17 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 16 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 15 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 14 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 13 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 12 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 11 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 10 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 9 năm 2019 Lịch cơ quan tuần 8 năm 2019

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn